Archive for holidays

Ясно е за почивката

Posted in Релакс, Туризъм with tags , , , , , , on July 5, 2010 by optimizator

След известно обмисляне Оптимизаторът, реши къде и кога ще ходи на почивка.