Archive for Hamali

Хамалите са тук

Posted in Дрън-Дрън with tags , , , on January 26, 2009 by optimizator

Както вече споменах, оптимизаторът пусна портал за хамалски услуги в едно от любимите му напоследък местенца под слъцето – The Mixx. Социалната мрежа, която бурно се развива и предоставя нови възможности.