Archive for googleoff

GSA и googleoff/googleon

Posted in Търсачки with tags , , on December 2, 2009 by optimizator

Рано сутринта (към десет, десет и нещо) Огнян успя да ми изкара акъла с не-дотам добре анонсирани, мними промени в Гугъл. Пфиу… Въздъхвам облекчено.