Archive for Anchor

Най-важното в оптимизацията?

Posted in SEO with tags , , on December 4, 2008 by optimizator

Въпрос: Кое е най-важното в оптимизацията на един уеб сайт?
Отговор: Анхор текст на входящите връзки.

При равни други условия, изходът се решава от количеството на входящите връзки с думата, която се цели.

Или казано по друг начин. В конкуретна ниша, ако вече имате авторитетен домейн, Ви трябва просто… количество. В неконкуретната ниша (никой не се линква с ахор) Ви трябват само няколко връзки с думата в анхор.