Archive for the Състезания Category

Движение в състезанието

Posted in Състезания with tags on January 7, 2010 by optimizator

Не в позициите а в стратегията с която оптимизатора играе. Повече за Новата Година тук.

Нов лидер в състезанието

Posted in Състезания with tags , , on December 19, 2009 by optimizator

Вероятно само временно движение, но Калин повежда в състезанието.

Още падове в състезанието

Posted in Състезания with tags , on December 16, 2009 by optimizator

Гугъл нещо разлюби музикалния микроблог на оптимизатора и го запрати на трета страница. Оптимизатора ще трябва да преосмисли стратегията си или изобщо да изостави това състезание. И без това не си заслужава услията и времето.

Състезанието

Posted in Състезания with tags , on December 12, 2009 by optimizator

Сайта на оптимизатора продължава да пада във временното класиране, въпреки приложеното voodoo.

SEO състезанието

Posted in Състезания with tags , on December 2, 2009 by optimizator

Развитие в SEO състезанието: http://dao.bg/node/69088
Оптимизаторът доказва, вече доказана концепция. 😉